16/3 Kl.14.00 SKOLSPEGEL FRÅN NYKÖPING

16 mars Kl. 14.00 föredrag av Göran Hedin

SKOLSPEGEL FRÅN NYKÖPING
Från lärmor/gårdsskola via folkskola till stadsdelsgrundskola
Utbyggnad och reformering av skolväsendet i Nyköpings
kommun fram till kommunsammanslagningen 1971.

Arrangör Nyköpings hembygdsförening