20/4 kl. 14.00 Anders Eriksson berättar om Gustav Vasa och hans påverkan på Nyköping under 1500-talets första hälft.

Arrangör Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Stadsvakten

Entré 100. Medlemmar i Nyköpings hembygdsförening 70 kr