13/4 Kl. 14.00

Arrangör Industrihistoriska föreningen i Nyköping i samarrangemang med Stadsvakten

Entre´100 kr medlemmar i Industrihistoriska föreningen 70kr.