Textilhistoriska gruppen

 

TEXTILHISTORISKA gruppen i Nyköping har som mål att

bevara Nyköpings textilhistoriska arv genom forskning, intervjuer och dokumentation

levandegöra den 400-åriga textila eran genom studiecirklar, föreläsningar och skolengagemang

intressera och engagera Nyköpingsbor och hitresta genom utställningar, möten, berättelser och beskrivningar

förvalta föremål från den textila epoken med Harg, Perioden och Fors till kommande generationer

föra vidare kunskap om nya textilier och formgivning med grund i gamla kunskaper/traditioner

www.textilhistoriskagruppen.se