Styrelsen

Eva Andersson ordf Mats Jonson vice ordförande och kassör Birgit Eriksson sekreterare Alvar Qviste ledamot Tom Linder ledamot Barbro Stålheim ledamot Johan Schenström ledamot Gertrud och Christer Nilsson ledamöter Eva Rosell Henryson ersättare Revisorer Ulla-Britt Larsson Jan Ericsson

Valberedning Fredrik Lindeborg Lars Andersson