Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

26/11 kl.11.00 Boksläpp Nyköping under 300 år Kvarteren väster om Nyköpingsån -framväxt till moderna miljöer.

november 26 @ 14:00 - 16:00

Författarna Göran Hedin, Lars Hallberg, Olle Hallberg och Roy Lundquist berättar.

Nyköping under 300 år. Kvarteren väster om Nyköpingsån – framväxt till moderna miljöer är en fortsättning på de tidigare utgivna skrifterna Nyköping under 300 år. Kvarteret Guldsmedens framväxt till modern stadsdel (2020) och Nyköping under 300 år. Kvarteren Brovaktens, Riksbankens och S:t Annas framväxt till moderna stadsdelar (2021) Sankt Nicolai kyrka med kyrkoherdeboställe och omgivande kyrkogård började uppföras i mitten på 1200-talet. Det är den äldsta kända byggnaden i Kvarteren väster om Nyköpingsån. Enligt ett gåvobrev daterat 1458 skänkte Erik Axelsson Tott ”kvarneströmmen” till ”helge lekamens altare och S:t Anna i Nyköpings kyrkio”. Därför heter kvarnen S:t Anne kvarn. Det är den första kända dokumenterade industrietableringen vid Forsfallen.En ”spetalsgård” för leprasjuka fanns redan under 1400-talet på ett tämligen isolerat läge i förhållande till staden. Under 1500-talet benämndes den ”Helgåns gård och spittall” med en breddad verksamhet.
Vid arkeologiska undersökningar inom kvarteret Varmbadet 1977–86 och 2001 konstaterades att registrerade fynd härrör från mitten på 1600-talet, vilket talar för att kvartersområdet först började bebyggas efter stadsbranden 1665, enligt 1674 års jordebok omfattande 17 tomter varav två tomter (16, 17) var odlingsytor. Uppförandet av Cappellansgården och Skolmestargården omkring 1670 efter stadsbranden 1665 utmed Prästgatan i det nya gatunätet ger stöd åt påståendet att kvarteret Varmbadet började bebyggas efter stadsbranden 1665. Efter rysshärjningen 1719 förefaller de flesta byggnaderna på tomterna i kvarteren återuppbyggts, dock finns några bartomter i kvarteret Varmbadet. Förutom S:t Anne kvarns verksamhet vid Forsfallet inledde klädesfabrikanten Govert Keyser en industrietablering år 1742 med färgeri vid Forsfallen och spinnerier förlagda till tomt 48 i kvarteret Ringaren och tomt 33 i kvarteret Varmbadet. G. Lennings övertagande resulterade i uppförandet av en modern klädesfabrik år 1818 på tomt 20–22 utmed Prästgatan.
Vid bildandet år 1876 av Fors ullspinneri med Christian Jörgensen som disponent avslutades den nästan 150-åriga Keyserska–Lenningska klädesfabrikseran i Nyköping med nya fabriksbyggnader invid de tidigare kvarnanläggningarna Borgmästarekvarn, S:t Anne kvarn och Sjösa kvarn. Till följd av ökad efterfrågan genomfördes under åren 1889–1898 stora utbyggnader av fabriksanläggningen. År 1904 övertogs S:t Annekvarn och Sjösa kvarn med såg, vilket ledde till att Aktiebolaget Fors Ullspinneri blev ensam ägare till Forsfallet. Tillbyggnaden vid Forsgränd åren 1904–05 samt utbyggnad av elkraften resulterade i att Fors kunde leverera el till Glödlampsfabriken.AB Fors Ullspinneri kom efter omorganisation år 1930 att tillhöra Svenska Yllekoncernen AB i Borås som inledde en period av upprustning med flera om- och tillbyggnader fram till 1945. År 1948 upphörde Fors Ullspinneri som fristående fabrik, vilket 1966 ledde fram till att Svenska Yllekoncernen helt avvecklade fabriken i Nyköping. Efter nedläggningen av Hargs bomullsspinneri 1960, Perioden 1964 och Fors Ullspinneri 1966 upphörde en 225-årig textilperiod i Nyköping.
Varm- och kallbadhusepoken inleddes 1824-57 med det första varmbadet, ”Lenningska badet”, vid Fors, följt av det andra varmbadhuset 1869-36 vid Nyköpingsån utmed Prästgatan, reparerat och tillbyggt omkring 1890 samt det tredje 1936-86 vid Prästgatan/Hospitalsgatan. Flera kallbadhus under perioden 1856-1937 i Nyköpingsån erbjöd Nyköpingsborna bad under sommarsäsongen.
Med Culturum med konsertlokal och stadsbibliotek uppfört 1989, med Bostadsrättsföreningen Vattenspegeln i kvarteret Varmbadet 2002 och bostadsrättsföreningar, äldreboenden och förskolan Solgläntan inom S:t Annaområdet erbjuds moderna kultur- och boendemiljöer.
Göran Hedin Lars Hallberg Olle Hallberg Roy Lundquist Eva Andersson
Ordförande Nyköpings hembygdsförening

Detaljer

Datum:
november 26
Tid:
14:00 - 16:00

Arrangör

Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Kulturarvsmuseet Stadsvakten
Telefon:
0738-286467
Visa Arrangör-webbplats