”När Nyköpingsån blev badbar”

I kulturarvsmuseet Stadsvakten den 29 januari berättade Anders Karlsson historien om vattenkällorna i Nyköpings stad.  Dessutom berättade han om insatser som gjordes under hans yrkesverksamma liv som delaktig i i arbetet att utveckla/tillvarata avloppsvattnet och byggande av reningsverket, ett mycket viktigt arbete för att förhindra fortsatt nedsmutsningen av Nyköpingsån med efterföljande risker för spridande av sjukdomar. Vid införande av vattenklosetter i bostäderna släpptes avloppsvattnet direkt ut i Nyköpingsån. Går det att bada i Nyköpingsån?  Fullt utbyggt var reningen av vårt avloppsvatten under tidigt sjuttiotal och numera släpps det inte ut något förorenat vatten och nu går det att bada i ån. Anders anser till och med att han kan tänka sig att dricka vattnet.