Carl Gustaf Norbergs ångvagnsmodell

På Nordiska Museets förråd fanns en ångvagn i modell. Föremålets ursprung var okänt enligt museets noteringar. En intressant bakgrundshistoria kom fram genom Tekniska Museets arkiv och Kungliga Biblioteket. Det Nordiska Museet noterat var: ”Modell till vagn. Drifven med maskin som eldas med sprit. Af svartmålat trä och metall. Cistern af koppar. Inköpt för 75 kr af Emil Holmgren 12/9 1923 ”. Efter studier av modellen, hur den är byggd, och jämförelser med Stockholm äldre bilder på ångvagnar, visade det sig att den påtagligt liknade en bild i en annons ur Aftonbladet 11 och 12 september 1838.  Texten lyder ”Med Högvederbörligt tillstånd kommer Undertecknad att i morgon onsdag den 12 september från kl. 10 fm till kl. 7 em., å den mindre Börssalen förevisa modellen på en af mig uppfunnen och sjelf förfärdigad ÅNGVAGN. Biljetter å 15 sk banko samt 8 sk för barn, säljas vid ingången. Uppgången från Trångsund. C G Norberg Metallarbetare från Nyköping”.

Carl Gustaf Norberg var s.k. manufakturfabrikant i Nyköping, en skicklig mekaniker som började sin bana vid Näfveqvarns Bruk. Han flyttade till Nyköping 1831 och sysslade på lediga stunder med att bygga en ångvagnsmodell, den modellen som visades i Stockholm 1838.

Nu kan denna välbyggda modell från 1838 ses här i Stadsvakten!

One thought on “Carl Gustaf Norbergs ångvagnsmodell

  1. Hej!
    Jag Leo Molin 0ch min sonson har tänkt besöka Ert Muse’et
    Vill veta om ångvagnsmodellen värkligen finns på plats.
    Samt att besökstiderna värkligen stämmer. Besökstid lördag och söndag mellan 11.00 och 15.00. Är det inte någon mer dag och tid under semester perioden.
    Med de vänligaste hälsningar Leo.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *