Carl Gustaf Norbergs ångvagnsmodell

På Nordiska Museets förråd fanns en ångvagn i modell. Föremålets ursprung var okänt enligt museets noteringar. En intressant bakgrundshistoria kom fram genom Tekniska Museets arkiv och Kungliga Biblioteket. Det Nordiska Museet noterat var: ”Modell till vagn. Drifven med maskin som eldas med sprit. Af svartmålat trä och metall. Cistern af koppar. Inköpt för 75 kr af Emil Holmgren 12/9 1923 ”. Efter studier av modellen, hur den är byggd, och jämförelser med Stockholm äldre bilder på ångvagnar, visade det sig att den påtagligt liknade en bild i en annons ur Aftonbladet 11 och 12 september 1838.  Texten lyder ”Med Högvederbörligt tillstånd kommer Undertecknad att i morgon onsdag den 12 september från kl. 10 fm till kl. 7 em., å den mindre Börssalen förevisa modellen på en af mig uppfunnen och sjelf förfärdigad ÅNGVAGN. Biljetter å 15 sk banko samt 8 sk för barn, säljas vid ingången. Uppgången från Trångsund. C G Norberg Metallarbetare från Nyköping”.

Carl Gustaf Norberg var s.k. manufakturfabrikant i Nyköping, en skicklig mekaniker som började sin bana vid Näfveqvarns Bruk. Han flyttade till Nyköping 1831 och sysslade på lediga stunder med att bygga en ångvagnsmodell, den modellen som visades i Stockholm 1838.

Nu kan denna välbyggda modell från 1838 ses här i Stadsvakten!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *