Nyköpings Hembygdsförening

På kulturarvsmuseet Stadsvakten har Nyköpings hembygdsförening skiftande utställningar.

Nyköpings hembygdsförenings mål är att väcka och sprida kännedom om vår hembygd, dess natur, folk och historia samt att verka för att hembygdens natur- och kulturvärden bevaras och vårdas. Vi är remissinstans till Nyköpings kommun. I kulturarvsmuseet Stadsvakten visar vi bl.a. nu Gert Fredrikssons prissamling och en skolsal där dom äldsta skolmöblerna är från 1860-talet. Där finns en bildutställning om småskollärarinnan Stina Quint som 1892 grundade tidningen Folkskolans Barntidning, som numera är känd som Kamratposten. Här visar vi också Anna-Lisa Säfströms handarbetsdonation. Nyköpings hembygdsförenings filmsamling av gamla och nya Nyköpingsfilmer visas på storbild i konferenssalen. Föreningen har ca. två till tre program för allmänheten i månaden, varav en del är i Stadsvakten och andra program utanför kulturarvsmuseet.

Besök Nyköpings Hembygdsförenings hemsida. Vi finns också på Facebook.