Nyköpings Hembygdsförenings hembygdsmuseum

 

Ny utställning  ” VÅR BEREDSKAP DÅ OCH NU

visas i Nyköpings hembygdsförenings Hembygdsmuseets utställningshall. Oktober 2022- april 2023

Utställningen ”Vår beredskap – då och nu” skildrar i bild och text hur vi under beredskapsåren 1939 –1945 på kort tid ställde om industriproduktionen för att få fram krigsmateriel, rustade upp både det militära och det civila försvaret och hanterade livsmedelskrisen. Utställningen tar även upp dagens problem. Hur möter vi nya kriser och militära angrepp idag. Det kan gälla kriser såsom pandemin covid-19 och hotbilder som cyberattacker och terrordåd. Utställningen är inspirerad av boken Det svarta järnet. Bergslagens vapenindustri under 1900-talet

I och i anslutning till kulturarvsmueet Stadsvakten visar Nyköpings hembygdsförening skiftande utställningar dels i Stadsvakten och i anslutande hembygdsmuseum. Permanent finns en handelsbod från sekelskiftet, Princess konditori från 1955,hattmodist och skolsal från sekelskiftet och mycket mer.

 

Nyköpings hembygdsförenings mål är att väcka och sprida kännedom om vår hembygd, dess natur, folk och historia samt att verka för att hembygdens natur- och kulturvärden bevaras och vårdas. Vi är remissinstans till Nyköpings kommun. I kulturarvsmuseet Stadsvakten visar vi bl.a. nu Gert Fredrikssons prissamling och en skolsal där dom äldsta skolmöblerna är från 1860-talet. Nyköpings hembygdsförening äger en stor samling av mässingsföremål från Nyköpings Mässingsbruk. Föreningen har också en utställning om bröderna Hult, där man kan beskåda AB Archimedes Balansmotor så som båtmotorer där den äldsta från 1912 som ägs av Nyk. hembygdsförening visasi kulturarvsmuseet Stadsvakten. Där finns också bildutställning om småskollärarinnan Stina Quint som 1892 grundade tidningen Folkskolans Barntidning, som numera är känd som Kamratposten. Här visar vi också Anna-Lisa Säfströms handarbetsdonation. Nyköpings hembygdsförenings filmsamling av gamla och nya Nyköpingsfilmer visas på storbild i konferenssalen. Den gamla handelsboden från Pelles Lusthus, Princess konditori ,hattmodistens och många andra samlingar kommer att byggas upp och visas för allmänheten i Stadsvakten. Föreningen har ca. tre till fyra program för allmänheten i månaden, varav en del är i Stadsvakten och andra program utanför kulturarvsmuseet.

.

Delar av inventarier och material från handelsboden i Pelles
Lusthus som kommer att byggas upp. av Nyk. hembygdsförening i Stadsvakten
Det anrika konditoriets princess skylt har fraktas till Nyköpings hembygdsförenings lokal i Stadsvakten samt ursprungsmöblerna och mycket annat från konditoriets verksamhet.

Nyköpings hembygdsförening har i gott i samarbete med Handelssociteten i Nyköping och Nyköpings Fabriks och hantverksförening samarbetat för att viktig handelshistoria stannar i Nyköping. Vi är mycket glada över den goda kontakten med Fredrik Åström Kultupärlors och Lusthusets ägare.  

Detta har resulterat i att Fredrik Åström säljer handelsbodenens inventarier och föremål, USB med samtliga skyltar dokumentarade med Nyköpingsanknytning. Dessutom  ges Nyköpings hembygdsförening möjlighet att kunna låna skyltar med Nyköpingsanknytning till olika utställningar.  Nyköpings hembygdsförening ges också möjlighet vid en ev. framtida försäljning av ägarens skyltar informeras Nyköpings hembygdsförening om möjligheterna att köpa skyltar med Nyköpingsanknytning.

Övertagandet/ köpet av handelsboden,  ger Nyköpings hembygdsförening  möjlighet att ytterligare utveckla handelns historia i Nyköping.  Nyköping som handelns stad har en lång och viktig historia som är viktig att visa och föra vidare genom berättelser till kommande generationer

Nyköpings hembygdsförening har som ambition att visa Nyköpings handels historia både som utställningar och dels genom föredrag i Stadsvakten i ungefär samma anda som Norrköping har gjort i sitt Stadsmuseum, men här vill vi framhålla att det även kommer allt fortsättningsvis ska ske med ideella krafter det har hembygdsrörelserna gjort i Sverige över 100 år och det är Nyköpings hembygdsförenings intention.

Nyköpings hembygdsförening i har funnits i Nyköping i snart 45 år och har 450 medlemmar och växer hela tiden i medlemsantal. Intresset för kulturarvet är stort bland skolungdomar, nyinflyttade, våra nya svenskar och naturligvis lokalbefolkningen. Nyköpings hembygdsförening äger redan idag stora samlingar som kan visas för allmänheten. Föreningen är också ägare av möbler, inredningar från Nordiska kompaniet som har funnits hos handlare i Nyköping . Sedan tidigare finns det anrika konditoriet Princess ursprungsmöbler från NK ,skylt och mycket mer  i  Nyk. Hembygdsförening ägo och därtill finns historisk dokumentation.

Föreningen har också en utställning om bröderna Hult, där man kan beskåda AB Archimedes Balansmotor. Den äldsta båtmotorn som finns utställd är från 1912 som ägs av Nyk. hembygdsförening visas i kulturarvsmuseet Stadsvakten.

Föremål från Nyköpings Mässingsbruk ägs av Nyköpings hembygdsförening

Ljusstakar tillverkade vid Nyköpings Mässingsbruk
Föremål tillverkade på Nyköpings Mässingsbruk.

Nyköpings hembygdsförening äger Anna-Lisa Säfström unika samlingen av broderier . Anna-Lisa Säfströms visade hennes mönster i Åretrunt i 25 år Hon komponerade mer än 500 mönster som finns dokumenterade i dels i
Åretrunt och i handarbetsböcker.

Upplev en gammaldags skoldag. Ni klär ut er i tidsenliga kläder (1920-tal), får undervisning av er lärare på gammaldags vis, leker gammaldags lekar på rasten och till matrasten har du givetvis med dig egna smörgåsar och mjölk.

Vi tillhandahåller manus till gammeldagslektion om så önskas.
Målgrupp: Skolungdom åk 3-6

Eleverna delas upp i grupper. Hålltid för dessa bestäms tillsammans med lärarna

Tid:  Efter överenskommelse

Program

  • Läsa i Elsa Beskows ”Vill du läsa”.
  • Skriva med stålpenna och bläck.
  • Använda gamla skolplanscher.
  • m.m.

GRUPPBOKNING:
Vardagar fm eller em.

Kostnad: Halvdag 750 kr. Heldag: 1000 kr.

Tel 0738-28 64 67

Besök Nyköpings Hembygdsförenings hemsida. Vi finns också på Facebook.