Styrelsen

STYRELSEN 2022

Eva Andersson ordförande tel. 073-828 64 67

Mats Johnson vice ordförande och kassör tel. 070-621 30 20

Carl Kling Gedda sekreterare 

Alvar Qviste ledamot

Gertrud Nilsson ledamot

Thomas Nilefalk suppleant

kristina Ajaxon suppleant

 

Revisorer: Ulla-Britt Larsson, Jan Ericsson

Valberedning: Lars Andersson och Christina Eriksson