Styrelsen

STYRELSEN 2020

Eva Andersson ordförande tel. 073-828 64 67

Mats Johnson vice ordförande och kassör tel. 070-621 30 20

Lars-Göran Petterson sekreterare tel. 070-589 28 60

Alvar Qviste ledamot

Carl Kling Gedda ledamot

Johan Schenström ledamot

Gertrud Nilsson ledamot

Christer Nilsson hedersledamot

Revisorer: Ulla-Britt Larsson, Jan Ericsson

Valberedning: Lars Andersson och Christina Eriksson