19/11 På berättarlördagen berättade Anders Stenberg om Oxelösunds Järnverks 100-åriga historia.

Ett samarrangemang mellan Industrihistoriska föreningen och Stadsvakten