28/1 Nyköping under 300 år Kv väster om Nyköpingsån

På Berättarlördag i Stadsvakten den 28 januari kl.14.00.

Berättade Göran Hedin,Lars Hallberg,Roy Lundquist och Olle Hallberg behandlades fyra olika

teman inom de aktuella kvarteren utmed Nyköpingsån.

1) Tidiga former av omsorg kring barn och äldre i Nyköping (Göran Hedin)

2) Fyra generationer Lenning- handelsmän och fabrikörer (Lars Hallberg)

3) Personöden och egna upplevelser (Roy Lundquist)

4) Vandring till Västra småskolan och tankar om ”kulturreservat” (Olle Hallberg)

Till allt detta visades bilder. 107 personer kom för att lyssna på det mycket intressanta föredraget. Eva Andersson tackade för det intressanta föredraget och lyfte också att böckerna som föredragshållarna skrivit är ett mycket viktigt historiskt dokument och att det är en glädje för Nyköpings hembygdsförening att vara förläggare av dessa böcker.