Stadsvaktens feriepraktikanter i juli  

Några av våra feriepraktikanter var på plats nämligen Elias, Ehab och Asho som inte är med på bild.  Feriepraktikanterna fick genomgång av deras arbetsuppgifter under deras praktiktid, av ordf. Eva Andersson tillika handledare för dem . Feriepraktikanterna förvånades över att vi arbetar ideellt (gratis) och att dom får 90 kr i timman. 

Alla tyckte att det är intressant med Nyköpings kulturarv så som samhällshistoria, handels-industrin i Nyköping Magiarkivet med mera.

Alla hade mycket gott att säga efter första dagen.

Vi hade också besök av gäster som besökte museet , de hade aldrig varit i Stadsvakten tidigare. Dom var mycket imponerade av det stora utbudet i  museet. Hattmodisten Anna-Liisa Ågren hälsade också på.