26/8 Berättarlördag. Femörefortet 20 år

Lördagen den 26 augusti var det första berättarlördagen i Stadsvakten för hösten 2023.

Per Rödseth berättade  och visade  bilder om Femörefortet idag och 2003 -då allt började. Per berättade om den  långa proceduren kontakter med försvaret, kommunen och riksdagen för att kunna skapa detta unika museum.

Per berättade om alla ideella krafter som verkade för att ett museum skulle skapas och om det stora besöksantalet som följde med invigningen som var ca 10 000 personer/år och besöksantalet är fortfarande mycket stort med ca  8000 personer årligen. Eva Andersson tackade för det mycket intressanta föredraget och gratulerade till Femörefortets 20-årsjubileum och önskade föreningen lycka till i framtiden.

Arrangör för berättarlördagen var Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Stadsvakten Nyk. kulturarvsmuseum och SV