Den 9 september kl.14.00 var det föredrag av Carl Kling Gedda och information om Å-kroken

På kulturarvsdagen den 9 september kl.14.00

Föreläste Carl Kling Gedda om Björksund och sitt projekt med slottets arkiv, vilket skett i nära samverkan med Björksunds ägare och i Arkiv Sörmlands regi.

Drygt 40 personer kom för att lyssna om det stora arbetet som Carl lagt ner genom att sortera och arkivera Björklunds samlingar. Carl visade dessutom bilder på slottet Björklund samt planlösningen där det fanns en koppling till arkiverat material i de olika rummen.

Därefter bjöds publiken in till invigning av skyltarnas digitala användning vid Å-kroken. Björn Pettersson, arkeolog från Sörmlands museum berättade historiken bakom platsen.

Carl Wellander, konstnären berättade bakgrunden till skyltarna

Sebastian Ahlman, app-utvecklare fanns på plats. Därefter invigde Björn Pettersson skyltarna genom att klippte bland.

Eva Andersson ordförande i Nyk. Hembygdsförening och Stadsvakten tackade

Carl Kling Gedda , Björn Pettersson,Carl Wellander och Sebastian Ahlman.

Detta var ett samarbete mellan Nyköpings hembygdsförening,Stadsvakten,Sörmlands museum och SV.