STADSVAKTEN ”ÅRETS SÖRMLÄNNING 2023”

 Lördagen den 23 september tilldelades Stadsvakten Nyköpings Kulturarvsmuseum  hedersutmärkelsen 

ÅRETS SÖRMLÄNNING 

av Sörmlandsakademins ledamöter Liselott Hagberg och Anita Grede med motiveringen 

Kulturhuset Stadsvaktens tillkomst har skapat ett unikt och fruktbärande mellan flera av Nyköpings föreningar.

Stadsvakten visar upp stadens industrihistoria  och lägger viktiga grundstenar för att bygga stadens identitet. I verksamheten ryms vänföreningar,bildarkiv,släktforskning och hembygdsföreningar. Återkommande inslag för Stadsvakten är den mycket populära sammankomst som äger rum varje lördag. Till den inbjuds en av stadens kulturbärare att publikt berätta om sin verksamhet.

Ordförande i Stadsvakten Eva Andersson blev mycket rörd och tackade  sade att det är en stor ära för Stadsvakten att få denna fina hedersutmärkelse. Kulturarvsmuseet Stadsvakten i samarbete med  utställare och vänförening  har arbetat outtröttligt för att visa  och berätta om intressanta  utställningar,som belyser  Nyköpings samhälls-handels-hantverks och industrihistoria. Vi har stor bredd på våra utställningar allt från Magiarkivet till handels-hantverks och industriutställningen och därtill tillkommer Berättarlördagar med föreläsningar.Vi har också fått förtroendet av Nyköpings kommun att visa ett helt intakt Metalltryckeri  från 1930 och Gert Fredrikssons fantastiska prissamling  som är mycket värdefullt i detta sammanhang. Här finns något att titta på  för ung som gammal.Vi har guidade visningar  och besök av turister,Nyköpingsbor och skolklasser. Här sker en ständig utveckling för att visa kulturarvet i nu-och dåtid.

Stadsvaktens ordförande Eva Andersson framföra  ännu en gång ett stort tack från Stadsvaktens styrelse för den fina utmärkelsen, som kommer att prydas på en fin plats i museet.

På bilden överlämnas diplom och blommor till ordförande i Stadsvakten. På  bilden finns styrelseledamöterna 

Eva Andersson ordf.

Sekreterare Carl Kling Gedda

Ledamot Gertrud Nilsson och Alvar Qviste

Suppleant Kristina Ajaxon

På bilden saknas kassör Mats Johnson 

Och suppleant Thomas Nilefalk