1 juni var det berättarlördag med Jan Gustafsson, fågelföreningen Tärnan om ” Våra fåglar i skärgården”.

På berättarlördag i Stadsvakten i Nyköpings hembygdsförenings regi, fick åhörarna höra och se fina bilder om  fåglar i vår sörmländska skärgård. Detta var ett mycket intressant föredrag av Jan Gustafsson från Fågelförening Tärnan.

Den mycket intresserade publiken ställde många frågor. Eva Andersson tackade Jan och häpnades över den stora artrikedomen vår Sörmländska skärgård.

Arrangör var Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Stadsvakten.