Malou von Sivers

Malou von Sivers deltog i LitterArt Gästabud i Nyköping på Stadsvakten – Nyköpings Kulturarvsmuseum – den 20 oktober. Nyköpings Hembygdsförening var medarrangör tillsammans med Nyköpings kommun, NBV, Länsbildningsförbundet Sörmland,  Akademibokhandeln, Kulturstråket, NK-villan, Södermanlands Nyheter, Länsförsäkringar, NYSAM, Föreningen Norden, gallerister och handlare i Nyköping.
Malou berättade bl.a. om sin karriär som journalist och programledare. Den stora publiken fick också lyssna till den intressanta berättelsen om hur intervjun gick till med Nelson Mandela och Ingmar Bergman. Spännande och intressanta berättelser. Malou von Sivers avslutade med att berätta om sina romaner ”Mitt hjärtas oro” och ”Olycksbarnet”. Det var mycket intressant att lyssna på Malou von Sivers och hennes fantastiska karriär. En mycket duktig journalist och författare. Tack Malou för att du kom till Nyköpings Kulturarvsmuseum.