Cirkus Oscars

Kulturarvsdagen 2019 firas i Sverige och Europa andra söndagen i september. Årets tema var konst och underhållning. Det självklara valet i kulturarvsmuseet Stadsvakten var att lyfta Cirkus Oscars -nyköpingscirkusen som existerade i 10 år. Berättarsöndagen inleddes av clownen Ottilia som lockade till glada skratt. Därefter berättade Stadsvaktens ordförande Eva Andersson om Sten Oscarsson som var initiativtagare till Cirkus Oscars i Nyköping. Sten Oscarsson hade många strängar på sin lyra. Han var folkskollärare, antikvitetshandlare, reseledare, musiker, sångare, skådespelare. Han medverkade flera år i midsommarfesternas festspel och ledde Johannesaftnarna. Han var aktiv inom Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund och IOGT-rörelsen med teaterpjäser och lokalrevyer. Eva berättade också om artisterna Two Walleys, Åke Johansson – lantbrukaren och cirkusentusiasten som hade ridskola vid Lilla Kungsladugård och under många år svarade för hästdressyrnumren. Målaren och yrkesläraren Valter Ekwall var revyförfattare, revyartist, akrobat, clown. Akrobatkonsterna hade han glädje av hos Cirkus Oscars, där han under många år var med som rolighetsmakare. Eva lyfte också Mr Miller – Åke Millberg som var skomakare och semiprofessionell trollkarl med manipulationer som specialitet. Gjorde många framträdande son trollkarl och medverkade flera år, bl.a med sonen Per. Bröderna Lind – Roland och Reinhold – medverkade i programmen 1948-1949. Bengazzi -Sigbritt Blomgren och Bengt Englund vars lindansarnumret föddes på Cirkus Oscars och hade premiär 1950. De medverkade även i akrobatnumret 3 Urbanos och kom att medverka många år i Cirkus Oscars. Akterna var helt i professionell klass. Two Lollos – Gunilla Kedbrant och Lars-Olof Åbrink – ett perschnummer som uppstod 1955. Mr Rickards – Åke Karlsson var disponent vid Lantmännens Slakteriförening i Nyköping som på fritiden uppträdde som semiprofessionell trollkarl.
Christer el Ricco med partner Gertrud Alexandersson gift Nilsson . Detta trolleripar medverkade bl.a. med Itusågade damen, ballongskulpteringsakt med mera. Familjen Lange – pappa Heinz och sonen Klaus – som bl.a spexade 1953 som clowner. Harris Kedbrant var manegemästare. Han var med Cirkus Oscars under hela dess verksamhet. Två döttrar medverkade flera år i Cirkus Oscars.

Tack till publiken som hjälpte till att minnas hur det var och tillförde intressanta händelser. Ett stort tack till Christer Nilsson som dokumenterat Cirkus Oscars verksamhet och till Bildgruppen för bilder och film.