Gert Fredriksson

En trevlig eftermiddag i Stadsvakten där Gert Fredriksson uppmärksammades med anledning av att han den 21 november hade fyllt 100 år om han levt idag. Gert Fredriksson gick bort den 5 juli 2006. Idag hade vi glädjen att välkomna Hans Nilsson som berättade om Gert Fredriksson. Hans Nilsson hade många minnen som han delgav publiken. Det var minnen från den tiden då han tränade och tävlade med Gert Fredriksson. Publiken fick inblick i sådant som allmänheten tidigare inte känt till. I Stadsvakten – Nyköpings Kulturarvsmuseum – finns hela Gert Fredrikssons prissamling utställd samt film om Gert Fredriksson och filminspelning från idag med Hans Nilsson.
För kännedom: Nyköpings hembygdsförenings bok ”Nyköping i våra hjärtan”, som ges ut vid årsskiften, kommer att innehålla bl.a. Hans Nilssons minnen med Gert Fredriksson.