Nunnebanan


Lördagen den 21 september visade och berättade Bengt Klasson om bl.a. sommaren 1898. Då inträffade något märkligt i Kolmården. Den så kallade barrskogsnunnan angrep skogen. Värst drabbat var Vrå och Stafsjö bruks skogar. Vid denna tid ägdes Virå och Stafsjö Bruk av konsuln G.F.A. Enhörning. Han ställdes inför stora problem om hur man skulle kunna avvärja och rädda så mycket virke som möjligt från Barrskogsnunnans angrepp. Dåtidens transporter kunde inte klara detta. Därför fick en smalspårig järnväg bli lösningen på transportfrågan. Därmed tillkom Stafsjö järnväg senare kallad Nunnebanan. Drygt 45 personer kom för att se på filmen och lyssna på Bengt Klasson. Eva Andersson tackade Bengt Klasson bl.a. för att han dokumenterat händelsen.