Hellmanska gården

Lördagen den 28 september var det berättarlördag med Håkan Larsson – ägaren av Hellmanska gårdens fastigheter. Håkan Larsson berättade om den fantastiska utvecklingen av Hellmanska gårdens historia under 300 år. Hellmanska gården säger vi i våra dagar och menar det gamla handelshuset i hörnet av Västra Storgatan och Västra Trädgårdsgatan i Nyköping. Vi skulle också kunna säga Sundlerska gården. Den som lät bygga huset hette nämligen Jakob Sundler och det har nu gått snart 300 år sedan byggnadsarbetarna röjde bland sotiga brandrester på tomten. Året var 1720. Det var kärva tider i Sverige och inte minst i Nyköping. Ett halvår tidigare, närmare bestämt i juli månad 1719, hade ryska trupper härjat utmed den svenska ostkusten. Flera städer brändes ned till grunden och i Nyköping hade folket därefter bara några enkla skjul att bo i. Nyköpingsborna kom dock snart igång med att bygga upp sin stad igen och bland dem som började först var Jakob Sandler.

Ordförande i Stadsvakten och Nyköpings hembygdsförening Eva Andersson tackade Håkan Larsson och berättade att Hellmanska fastigheten var den första byggnad som Nyköpings hembygdsförening förärade en minnes- platta med historiska data 1979. Många intressanta byggnader i Nyköping har därefter getts plaketter av Nyköpings hembygdsförening.