Stora Hotellet

De drygt 50 personerna som fanns i publiken fick vara med på en fiktiv resa i hotellens historia och om Stora Hotellets 140-åriga historia. Tell Melander berättade bl.a. att allt sedan urminnes tider var den svenska allmogen skyldig att hålla häst och husrum åt resande, som färdades genom otillgängliga skogar mellan de viktiga städerna. Det slet hårt på bönderna och skyldigheten ersattes i början av 1800-talet av skjutsanstalten, föregångaren till dagens hotell och taxi. Fram till 1878 fanns Nyköpings gästgiveri och skjutsanstalten i Rådhuskällaren i nuvarande Rådhuset vid Stora Torget. Samma år beslöt Nyköpings stadsfullmäktige att skjutsanstal- ten skulle flyttas till Västra Storgatan, bara ett stenkast från det redan då planerade Stora Hotellet. Publiken fick följa historien av bygget av hotellet och de olika ägarna till idag. Tell Melander har byggt ut hotellet till att idag ha 144 rum. Detta var ett arrangemang i Nyköpings hembygdsförenings regi. Ordförande Eva Andersson tackade Tell Melander för ett mycket intressant föredrag.