Gert Fredriksson 100 år

Torsdagen den 21 november uppmärksammade Kulturarvsmuseet Stadsvakten genom Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Nyköpings kanotklubb att Gert Fredriksson föddes för 100 år sedan. Gert Fredriksson är den genom tiderna mest framgångsrike kanotisten. Han vann åren 1948–60 åtta OS-medaljer och är fortfarande den mest framgångsrike manlige kanotisten i den olympiska historien.
Kl. 18.00 tändes ljus vid Gert Fredrikssons staty. Kl. 19.00 inledde kommunstyrelses ordförande Urban Granström. Han lyfte Nyköpings kanotklubbs långa ärorika historia, idrottens betydelse och Gert Fredrikssons fantastiska bragder. OS-chefsläkaren Bo Berglund, som dessutom själv var olympier 1972, hedrade Nyköping med sitt besök och överlämnade standar och present till Nyköpings kanotklubb, som vice ordförande Conny Edholm fick ta emot. Kvällen avslutades av Hans Nilsson som berättade minnen från tiden med Gert Fredriksson och om hans bragder på ett mycket intressant och personligt sett. Där fick publiken lära känna ledaren och kamraten Gert Fredriksson. Arrangemanget var ett samarbete mellan Nyköpings kanotklubb, Nyköpings hembygdsförening och kulturarvsmuseet Stadsvakten. Gert Fredrikssons son Gent med hustru och son samt Gerts dotter Gull Gertsdotter med son fanns på plats för att hedra Gert Fredrikssons minne på hans 100-årsdag. Stadsvaktens och Nyköpings hembygdsförenings ordförande Eva Andersson tackade alla medverkande och den stora publiken (drygt 200 personer).