Nyköpings hamn

Lördagen den 11 januari på berättarlördagen i kulturarvsmuseet Stadsvakten berättade Åke Ahlberg och visade bilder assisterad av Rolf Blomdahl om Nyköpings långa intressanta båt/fartygshistoria. Åke berättade om båthusgrunder som hittats vid Åkroken, vilka daterats till att vara 600-1000 år gamla och om båtdelar från 900-talet, vilka hittats vid Rådhuset. Åke berättade kunnigt om fartyg som byggts och trafikerat Nyköpings hamn under mycket lång tid.
Nyköping har varit en betydande hamnstad och som ett exempel kan nämnas att år 1900 hanterades 283 fartyg (ångfartyg, galeaser, slupar och pråmar). Hamnen var öppen 23 april till 19 december. Här lastades malm, massabruk, gödning och ved. 1957 anlöptes hamnen av 326 fartyg med gods till bl.a. ANA-verkstäderna, kemikalier till Sunlight, gödning till lantbruk, kol till gasverket, spannmål till Lantmännen, timmer och sågade trävaror för att nämna en del. Ordförande Alvar Qviste i SSIF tackade föredragshållaren Åke Ahlberg, Rolf Blomdahl och Lars-Göran Pettersson vilka har sammanställt dokumentationen som besökarna fick. Arrangör var SSIF i samarbete med Kulturarvsmuseet Stadsvakten.