CEWE

På berättarlördagen den 18 januari i Stadsvakten, Nyköpings Kulturarvsmuseum, berättade Per Westerberg den mycket intressanta och personliga historien om familjen Westerberg.

Charles August Valentin Westerberg, föddes 1889 i Nyköping, faderns släkt kom från Norrland och moderns släkt från Tunabergshalvön. Charles var entreprenör och en mycket företagsam man. I hans ungdom var musik intressantare än skolarbete, men senare i livet såg han ändå ett värde i att studera.

Charles Westerberg grundade 1919 företaget Charles Westerberg & Co AB i Nyköping, senare som CEWE, som tillverkade elektrisk utrustning. Han var
far till Folke och Hans Westerberg samt farfar till Lars Westerberg och dagens föredragshållare Per Westerberg.

Företaget som senare togs över av sonen Hans Westerberg och som i olika omgångar sålts till bland annat ASEA och senare till ABB som ASEA fick som namn efter fusionen med Brown Boveri. Genom dessa försäljningar blev familjen Westerberg stora aktieägare i ASEA och senare ABB.

Folke Westerberg, bror till Hans, blev VD för ASEA-Skandia 1970 och 1976 blev han koncernchef i hela ASEA. Som detta kvarstod han till 1980 då han ersattes av Percy Barnevik.

Hans Westerbergs son Lars Westerberg kom att börja arbeta i ASEA där hans farbror var chef och snart var han en ledande direktör i det svenska näringslivet följt av att vara vd i flera företag.

I sammanhanget ska nämnas att föredragshållaren Per Westerberg förutom en mycket gedigen politisk karriär har ett förflutet inom industrin liksom hans förfäder. Per Westerberg avlade civilekonomexamen vid Handelshögskolan i Stockholm och han var anställd på Saab-Scania AB i Södertälje 1974–77 och på företagets personbilsdivision i Nyköping 1979–91.

Per Westerberg är fortfarande mycket engagerad i Näringslivet.

Arrangemanget var ett samarbete mellan SSIF och Stadsvaktens Kulturarvsmuseum. Ordförande Alvar Qviste i SSIF tackade Per Westerberg för intressant föredrag. Drygt 80 personer kom för att lyssna på föredraget.