Nyköpings flora

Åter ett intressant föredrag i Stadsvakten på berättarlördagen i Stadsvakten den 25 januari. Botanikern Hans Rydberg berättade om den mycket intressanta inventeringen av växter i Nyköping med omnejd som resulterade i boken Nyköpings flora där bl.a. Nyköpings hembygdsförening varit med att sponsra utgåvan.

Hans berättade om växter som försvunnit på grund av exploatering och klimatförändringar och om växter som etablerat sig p.g.a att det blivit varmare. Hans lyfte också det öppna landskapet och om betande djurs betydelse för att behålla den biologiska mångfalden. Boken är ett mycket bra dokument för att användas vid framtida inventeringar avseende vilka växter som fortsätter att finnas och vilka växter som försvinner i Nyköpings flora.

Detta var ett samarrangemang mellan Nyköpings hembygdsförening och kulturarvsmuseet Stadsvakten.