Utgrävningar

På berättarlördagen i Stadsvakten den 1 februari berättade antikvarie Björn Pettersson från Sörmlands museum om utgrävningarna i kvarteret Åkroken och Slottsvakten.

Under 2010-2011 undersöktes kvarteret Åkroken i en av de största arkeologiska utgrävningar som gjorts i Nyköping. Spår av människors liv och vardag under mer än 1000 år hittades. Aktiviteterna på stranden och bryggorna invid Nyköpingsån hade lämnat tydliga spår. Det hade även en lokal katastrof – ett jordskred som måste ha rubbat invånarnas tillvaro på några ögonblick. Tack vare gynnsamma förhållanden var mer än 16 000 föremål bevarade, vilka speglar allt från hantverk och vardagsliv till religion och prestige.

Det kanske mest överraskande resultatet var lämningarna av två båthus för mycket stora båtar eller skepp, från vendeltid och vikingatid 650-1050 e. Kr. Beträffande Kvarteret Slottsvaktens Kulturmiljö synliggjorde arkeologerna gasklockan som tillhörde Nyköpings första gasverk och som bl.a. tillverkade gas till stadens gaslyktor. Markerna i kv Slottsvakten har används till betesmark och trädgårdsväxter för Nyköpingshus´ hushåll. Man har funnit läder, skelett av bl.a. kor, getter med mera.

Drygt 80 person kom för att lyssna. Eva Andersson tackade Björn Pettersson för ett mycket intressant föredrag.Detta var ett arrangemang i Nyköpings Hembygdsförenings regi.