Industri och industriminnen

Den 12/9 kl.14
Berättade Nyköpings hembygdsförenings hedersmedlem Assar Alexandersson om verksamheter som har funnits och finns i Kulturarvsmuseet Stadsvakten samt om verksamheter som historiskt funnits i närområdet. Assar berättade bl.a. om Mässingsbruket som startade 1647 av Welam Momma s han var ägare till mässingsbruket och nålfabriken. Assar berättade om Sockerbruket som startade i kvarteret 1831 av Adolf Eugen von Rosen som köpte sockerbruket av staden och inte bara sockerbruket utan också hela kvarteret. Assar berättade också om byggnaden som Nyköpings Kulturarvsmuseum Stadsvakten är belägen i . I byggnaden startade Viktor Svalin 1880 tillverkning av bl.a. pumpar och hade en omfattande verksamhet fram till 1928.
1939 flyttar Bilfirman Erik Källanders in i byggnaden och i byggnaden startade Sven Nilsson. Ernst Andersson och Thorwald Sandberg Nyköpings Cicelörverkstad 1931. Den äldsta delen mot Nyköpingsån byggdes 1805 och den andra delen 1830. Detta var ett samarrangemang mellan Stadsvakten och Nyköpings hembygdsförening.