Byggnationer i Nyköping på 1900-talet

Den 9 oktober visade Ronny Sagebrand bilder och berättade om Byggnationer i Nyköping på 1900-talet, assisterad av Hasse Johnsson, för en mycket engagerad publik. Flera av bilderna var från Roland Sterners bildsamling. Ett stort tack till Ronny Sagebrand för intressant föredrag framfördes av ordförande Eva Andersson. Roland Sterner som finns med på bild har bidragit med foton.Detta var ett arrangemang i Nyköpings hembygdsförenings regi.