Från Bilfrakt till FORIA

På berättar lördagen i kulturarvsmuseet Stadsvakten den 2 oktober ,berättade Christer Svalin, f.d. vd, bilfraktens historia, från Nyköpingsorten bilfrakt via ÖSB till FORIA. Den mycket intresserade publiken fick inblick i utvecklingen från ett antal en- lastbilsägaretill ett ledande storföretag i branschen. Företaget har även idag stora maknadsandelar inom bl.a. bilfrakt. I publiken satt många branschkunniga som kunde tillförde kunskap om bilfraktens historia i Nyköping. Detta var ett mycket välbesökt arrangemang i Nyköpings hembygdsförenings regi. Eva Andersson, ordförande i Stadsvakten och Nyköpings hembygdsförening tackade Christer Svalins för hans intressanta föredrag. Många i publiken stannade kvar efter föredraget för att utbyta minnen från förr om bilfrakten i Nyköping.Detta var ett arrangemang i Nyköpings hembygdsförenings regi.