Kullbergs bokhandel- Ett av Nyköpings äldsta företag

På berättarlördag den 25 september berättade Anna Lång om Kullbergs bokhandels historia. Ett av Nyköpings äldsta företag (185 år).1836 startade Christian Henric des Reaux bokhandel i Nyköping, som förutom böcker sålde matvaror, tobak, hampa och läder. Christian Henric des Reaux överlät bokhandeln 1847 till sin medhjälpare C.S Söderberg, som i sin tur överlät tre år senare företaget 1850 till Per-Eric Winge Han var väl insatt i branschen eftersom hans far var bokbindarmästare Per Winge. Den välkända bokbindarsläkten drev företaget vidare fram till 1862, då Emil Kullberg övertog företaget, därav dagens namn på bokhandeln. Emil Kullberg som även tjänstgjorde som rådman i Nyköping drev företaget fram till sin död 1897, då hans fru Jenny övertog företaget. År 1909 inträdde sonen Gustaf Kullberg som ägare. Under familjen Kullbergs ägo hade företaget även bokhandelsfilialer i Flen och Oxelösund. Gustaf drev bokhandeln till 1923, då han sålde företaget till Esselte. Dern nya ägare ombildade företaget till AB och anställde Gustaf som vd. Året därpå efterträddes av direktör Adam Levin.som ledde bokhandeln till 1960 då han pensionerades. Levins efterträdare blev bokhandlare Wiking Kvant som förestod bokhandeln till 1972,1963 flyttade bokhandeln från Västra Storgatan 31 till Västra Storgatan 32. Wiking var en framgångsrik affärsman som utvecklade bokhandeln till en butik med två plan och 800 kvm. Vid flytten 1963 var Kullbergs bokhandel en av landets största boklådor. År 1971 inträdde direktör Sven Liljedahl som ägare. Sven var bara 21 år gammal då han ägde bl.a. Sandbergs bokhandel i Eskilstuna och bildade då Tidaholms Bokhandel. År 1979 anställdes Bo Eriksson som disponent i företaget. Bo hade tidigare tjänstgjort på Sandbergs bokhandel i Eskilstuna och även som handelsresande på Esselte. 1979 tillträde Bo Eriksson som ägare och han blev också ägare och bildade ett nytt bolag Kullbergs Kontorsvaror AB. 1985 avled Bo och företaget drevs vidare av hans hustru. Ulla Eriksson fram till 1990 då hon pensionerades. Sönerna Thomas och Krister Eriksson övertog Kullbergs bokhandel AB och Kullbergs Kontorsvaror AB av sin mor 1990 och drev det tillsammans. År 2003 tog Krister över bägge företagen och sedan 2007 driver han företagen tillsammans med hustrun Anette. Eva Andersson tackade Anna för intressant föredrag och önskade bokhandelns många framgångsrika år framöver. Bokhandeln behövs.Detta var ett arrangemang av Nyköpings hembygdsförening.