Historien bakom ANA-Flyg och Nyge-Aero

Lördagen den 18 september berättade Lennart Appel, Historien bakom ANA-Flyg och Nyge-Aero. Lennart Appel berättade om företagets utvecklingskedja. År 1937 Bildades dotterbolaget ANA=Aktiebolaget Nyköpings Automobilfabrik och man började montera bilar från Chrysler. Det var märkena Plymouth, Desoto, samt lastbilen Fargo man började med. År 1940 fick man beställning att tillverka Jaktplanet J22, det var vingar och flygkroppen man byggde. Nästan 200 plan byggdes under kriget. Efter krigsslutet ombildades företaget med andra ägare.
År 1948 fick ANA agenturen för Piper flygplan, det var J Kjellberg som gjorde överenskommelsen med Chrysler i USA som hade intressen i Piper. Den första som anställdes vid ANA-Flyg var Walle Forslund, tidigare flyglärare och chef för segelflygskolan i Ålleberg. Den första beställningen hos Piper var på 4 st J3Cub, de kom i trälådor och sattes samman av flygplansmästare Helmer Larsson vid F11 med hjälp av tekniker från flottiljen. J3 Cubben kostade då 16 000 kronor.
I mitten av 1950 köpte Disponent Göte Johansson Piper agenturen av ANA och blev då ensam ägare av bolaget. Med sitt stora flygintresse (köpte en Piper PA20 Pacer) och sinne för affärer tog försäljningen ytterligare fart och flygfältet vid Brandholmen byggdes med kontor och hangar. Göte hade sedan tidigare firman Nyge-Verken som tillverkade bland annat persienner och tavelramar. 1960 såldes 40 st flygplan. 1962 såldes 58 st flygplan varav 10 st var 2-motoriga plan. NYGE-fältet upphörde som flygplats år 1985. Detta var ett program i Nyköping hembygdsförenings regi. Det var många som kom för att lyssna och även dela minnen.