Norbergs ångvagn – Makalös historia

Söndag den 12 september Kulturarvsdagen,berättar Urban Nyblom,ordf. I Automobilsällskapet om Norbergs Ångvagn – Makalös historia i Stadsvakten Nyköpings kulturarvsmuseumModellen från 1838 finns utställd i kulturarvsmuseet Stadsvakten. Dessutom visar Automobilsällskapets Ångvagnssektion den nytillverkade ångvagnen i full skala. Förlagan till den är Carl-Gustaf Norbergs ångvagnsmodell från 1838.Urban Nyblom berättade, att det i Nordiska Museets förråd fanns en ångvagn i modell. Föremålets ursprung var okänt enligt museets noteringar. En intressant bakgrundshistoria kom fram genom Tekniska Museets arkiv och Kungliga Biblioteket. Det Nordiska Museet noterat var: ”Modell till vagn. Drifven med maskin som eldas med sprit. Af svartmålat trä och metall. Cistern af koppar. Inköpt för 75 kr af Emil Holmgren 12/9 1923 ”. Efter studier av modellen, hur den är byggd, och jämförelser med Stockholm äldre bilder på ångvagnar, visade det sig att den påtagligt liknade en bild i en annons ur Aftonbladet 11 och 12 september 1838. Texten lyder ”Med Högvederbörligt tillstånd kommer Undertecknad att i morgon onsdag den 12 september från kl. 10 fm till kl. 7 em., å den mindre Börssalen förevisa modellen på en af mig uppfunnen och sjelf förfärdigad ÅNGVAGN. Biljetter å 15 sk banko samt 8 sk för barn, säljas vid ingången. Uppgången från Trångsund. C G Norberg Metallarbetare från Nyköping”.Carl Gustaf Norberg var s.k. manufakturfabrikant i Nyköping, en skicklig mekaniker som började sin bana vid Näfveqvarns Bruk. Han flyttade till Nyköping 1831 och sysslade på lediga stunder med att bygga en ångvagnsmodell, den modellen som visades i Stockholm 1838.Efter föredraget beundrades den välbyggda modell från 1838, som är utställd i Stadsvakten. Dessutom var det sista möjligheten att beskåda den fullskaliga modellen.Eva Andersson framförde ett stort tack Urban Nyblom för det mycket intressanta föredraget.Ett arrangemang av Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Kulturarvsmuseet Stadsvakten.