Carl Kling Gedda berättade om forna lantmätares kartverksamhet med väg och ortnamn.

På berättarlördagen den 13 november i Kulturarvsmuseet Stadsvakten berättade Carl Kling Gedda om ”forna lantmätares kartverksamhet med väg och ortnamn”.Det fanns också frågor om hur stadsdelarna fått sitt namn.Där fick vi bl.a veta att 1935 Isaksdal har upptecknats 1935 som koloniträdgård. PÅ KARTA 1857 Namnet finns på karta öfver staden Nyköping 1857.HERRGÅRDSLIKNANDE NAMN. Namnet har förmodligen tillkommit under 1800-talet då det blev vanligt att namnge enklare bebyggelse med namn som liknade herrgårdsnamn, jfr t.ex. Ulriksdal. ISAK FÖRSTE ÅBON/ARRENDATORN Isak torde ha varit namnet på den förste åbon(arrendatorn).Ett mycket intressant föredrag där publiken också fick lära sig hur man kan hitta information på Nyköpings kommuns hemsida om gatunamnen och dess historiaDetta var ett arrangemang av Nyköpings HemBygdsföreningen i samarbete Stadsvaktens kulturarvsmuseum.Ordförande Eva Andersson i Stadsvakten och Nyköpings hembygdsförening tackade Carl för ett mycket informativt och intressant föredrag.Detta var ett arrangemang i Nyk.hembygdsförenings regi.