Princess konditori 1955-2021


Lördagen den 20 november på berättarlördag i Kulturarvsmuseet i Stadsvakten  välkomnade ordförande i Stadsvakten och Nyköpings hembygdsförening Eva Andersson konditor Thomas Swenson som berättade om släktföretaget Princess konditoris historia under åren 1955-2021. En stor publik vara med om en fiktiv vandring  i familjeföretagets historia.  Vi fick veta historiken om varför föräldrarna  bestämde sig för att etablera sig i Nyköping. En mycket ödmjuk Thoms lyfte flera gånger att kvalité på bakverk, inredning var mycket viktigt .All inredning specialbeställdes på NK verkstäder i Nyköping. Thomas berättade också att neonskylten  ”Princess konditori”, på fasaden designades av föräldrarna.Föräldrarna var också först i Nyköping att investera i kyldisk. Thomas berättade om att de under flera år hade musikunderhållning med pianist vid flygel i konditoriet. På slutet av 50-talet då inte så många hade tillgång till TV fick besökarna möjlighet att se på TV i konditoriet . Ägarna till Princess konditori höll sig informerad om allt nytt och höll sig i framkanten .Thomas avslutade med att tacka sin bror Christer får gott samarbete och alla anställda för gott samarbete under många år.Eva Andersson tackade Thomas för det mycket intressanta föredraget och passade också på att tacka för skylt och ursprungsmöbler från Princess konditori som Thoma Swenson skänkt till Nyköpings hembygdsförening allt kommer att ingå i Nyköpings hembygdsförenings handelsmuseum som öppnar under 2022. Detta var ett arrangemang i Nyköpings hembygdsförenings regi.