Har du sett fåglarna i Nyköping stad

På berättarlördag i Stadsvakten den 4 december berättade Jan Gustafsson från fågelföreningen Tärnan under rubriken ”Har du sett fåglarna i Nyköping stad”. Ett mycket intressant föredrag där publik fick se bilder och lära sig var man kan hitta olika fågelarter i staden Nyköping. Det finns 190 fågelarter i Nyköpings stad och i kommunen 230 arter. Ett är säkert att publiken kommer framöver att lyfta blicken både mot skyn och efter läten och titta närmare i buskar och vass för att se flera av de unika fåglarna som finns i Nyköping. Drygt 35 personer kom för att lära och lyssna på detta mycket intressanta föredrag. Eva Andersson tackade för det intressanta föredraget. Detta var ett arrangemang i Nyköpings hembygdsförenings regi.