Röda korset förr och nu.

På berättarlördagen i Stadsvakten den 12 februari berättade Dot Gade Kulovuori, ordförande i Röda korset i Nyköping om Röda korset förr och nu. Röda korset gjorde storverk under första och andra världskriget. Hon berättade om de vita bussarna som räddade många människor för att hamna i nazisternas förintelseläger. Svenska Röda Korset ingår i den internationella Röda Kors-rörelsen, som [EA1] verkar i 192 länder och har 97 miljoner medlemmar. Dot berättade också om att Svenska Röda Korset bland annat med katastrofberedskap, stöd till flyktingar och asylsökande, vård till papperslösa och tortyrskadade, utbildningar i första hjälpen och folkrätt samt socialt arbete. På de flesta större orter och i Nyköping finns samlingslokaler, Mötesplats Kupan, med bland annat social verksamhet och försäljning av begagnade varor. Svenska Röda Korset arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska uppfyllas genom att bland annat påverka politiker och myndigheter att göra förändringar i lagstiftningen. Organisationen arbetar också för att internationell humanitär rätt (”krigets lagar”) ska respekteras i högre utsträckning. Nyköpings Rödakorskrets har ca 700 medlemmar. Kretsen grundades år 1898 och arbetar lokalt. Röda Korset kämpar för att rädda liv och ge hopp över hela världen och i Sverige, varje dag. Röda Korset delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme och mycket annat. Detta var ett arrangemang i Nyköpings hembygdsförenings regi


 [EA1]