Nyköping under 300 år

På berättarlördag  den 19 februari i Kulturarvsmuseet  Stadsvakten   i Nyk hembygdsförenings regi berättade 

Göran Hedin,Lars Hallberg och  med stöd av Roy Lundquist om Nyköping under 300 år. Om kvarteren Brovakten, Riksbankens och S:t Annas framväxt till en moderna stadsdelar. Här fick den mycket intresserade publiken en inblick i verksamheter  så som tobaksodling och kronobränneri och om Sörmlands  Sparbank och Riksbankshusets historia. Dessutom fick publiken inblick i arkitektur,forskning/historik om tomtindelning,vem och vilka som varit bosatt i byggnaderna och mycket mer.En mycket välbesökt föredrag som arrangerades av i Nyköpings hembygdsförening.