Bildvisning med Bildgruppen

På berättarlördagen den 26 mars i Stadsvakten visades film från Glödlamp fabrikens produktion i Nyköping. Göran Malm berättade till filmen Hasse Jonsson och Mats Hedblom visade därefter Nyköpingsbilder. Bilder från 1900-talet och även från slutet av 1800-talet. 

En fanatisk bildskatt i Nyköpings historia.

Drygt 90 personer kom på bildvisningen. Detta  var ett arrangemang av Nyköpings hembygdsförening i samarbete med Kultarvsmuseet Stadsvakten. Ordf. Eva Andersson tackade föredragshållarna.