Historien om en Målerifirma.

På berättarlördag den 19/3 fick drygt 40 personer i publiken lyssna på Per Johansson, Ann Engström och Jan Jälkinger barnbarn till Gustaf Johansson berättelse om bl.a. hur det kom sig att Gustaf Johanson bestämde sig för att startade eget. Det var tre målare i Nyköping, medlemmar i Sv. Målareförbundet avd.32 i Nyköping och som också var ledamöter i styrelsen, fick erbjudande att lämna anbud på målning av HSB:s nya fastighet vid Bagaregatan i Nyköping. Troligtvis var det bara för att få en jämförelse mot de etablerade målerifirmorna. Tursamt nog blev de tre målarna, varav Gustaf Johansson var en av dem Inte överens om vilket pris de skulle lämna och deras anbud blev för högt. Året var 1934.Gustaf Johansson fick emellertid blodad tand för något eget. Tillfället kom 1937 då han erbjöds att utföra reparationsarbeten vid Nyköpings lasarett. Han var välkänd på lasarettet och arbetat som målarbas i Målerifirman C.J. Schmidt & son . Ryttmästare Olrog (visdiktaren Ulf Peder Olrogs far) var syssloman (direktör) vid lasarettet och det var han som föreslog Gustaf att åta sig arbeten där. Gustaf antog erbjudandet och det blev en arbetsplats som sedan var firmans kund fram till försäljningen 1984. En mycket intressant berättelse om en entreprenör.