Bildgruppen i Stadsvakten

På berättarlördagen  i Kulturarvsmuseet  Stadsvakten den 24 september i Nyköpings hembygdsförenings regi bjöd Bildgruppen genom Stefan Gustafsson som introducerade  genom att berätta om Bildgruppens historia och arbete. Därefter berättade och visade Rolf Blomdahl,Roy Lundqvist  bilder från stadens västra och östra stadsdelar. Drygt 60 personer kom för att lyssna och se Bildgruppens 

Samling.Eva Andersson tackade för intressant bildvisning med historik