Medeltid-Nyköpings konvent

På berättarlördagen den 17 september höll Anders Eriksson föredrag om medeltida Nyköping med fokus på dess konvent. ordförande Birgit Eriksson tackade Anders för intressant föredrag. Detta var ett arrangemang av Industrihistoriska föreningen i Nyköping i samarbete med Stadsvakten Nyköpings kulturarvsmuseum.