David Lindén om Stormaktstidens lärare

Lördagen den 15 oktober firades LitterArts 10 årsjubileum i Stadsvakten genom föredrag av historikern David Lindén, berättade om Nyköpings sonen Johan Skytte. Få personer i svensk historia har betytt lika mycket som Johan Skytte, och ändå är han okänd utanför de akademiska kretsarna. David Lindén berättade om Johans Skytte mannen som var Gustav II Adolfs lärare, riksråd, diplomat och generalguvernör över svenska Livland. Han reformerade det svenska utbildningssystemet och var den förste som myntade ordet politik på svenska språket. En mycket intresserad publik gick från föredraget med en del ny kunskap om Nyköpingssonen Johan Skytte. Eva Andersson ordf. i hembygdsföreningen ochb 

Stadsvakten  tackade David Lindén för det mycket intressanta föredraget som ocksåtill allas glädje  tillförde nya rön som tidigare inte funnits med i historien om Johan Skytte.

Eva tackade  också alla som kom och önskade alla en fortsatta trevlig LitterArthelg med besök på alla fantastiska aktiviteter i Nyköping under helgen.Etta var ett arrangemang i Nyköpings hembygdsförenings regi i samarrangemang med LittrArt och Stadsvakten.