Bebyggelseutveckling i Nyköping från medeltiden till 1950-talet

I

På berättarlördagen den 22 oktober i kulturarvsmuseet Stadsvakten föreläste arkitekten Ann-Mari Westerlind under temat

Bebyggelseutveckling i Nyköping från medeltiden till 1950-talet. Ett mycket intressant föredrag där den stora publiken på drygt 60 personer fick följa berättelsen om vad detaljplaner betytt för Nyköpings stadsmiljös utveckling. Ann-Maria forskning kommer att i framtiden att presenteras i bokform.

Ordf. I Stadsvakten och Nyk hembygdsförening Eva Andersson tackade Ann-Mari för det mycket intressanta föredraget.

Detta var ett samarrangemang Nyköpings hembygdsförening och kultursrvsmuseet Stadsvakten.