11/2 Tomas Warberg Civilförsvarsförbundets generalsekreterare berättade om vår beredskap då och nu.

På berättarlördagen den 11 februari gästade civilförsvarsförbundets generalsekreterare i Tomas Warberg  Stadsvakten. En mycket intresserad publik fick stor inblick i det stora arbetet som Civilförsvaret står för.

Sveriges Civilförsvarsförbund (Civilförsvarsförbundet till vardags) är en ideell frivilligorganisation och frivilliga försvarsorganisationer i Sverige med uppgift att informera och utbilda allmänheten i hur man klarar olika typer av krissituationer, till exempel nödsituationer utomhus, längre elavbrott, förorenat dricksvatten eller en längre tids isolering. Sveriges Civilförsvarsförbund tillhandahåller också frivilliga för kommuner som drabbas av extraordinära händelser och är följaktligen en del av samhällets krishanteringssystem. I januari 2016 hade Sveriges Civilförsvarsförbund närmare 20.000 medlemmar, organiserade i 191 lokalföreningar omfattande 223 kommuner.

Förbundets generalsekreterare är sedan 2019-01-01 Tomas Warberg

Thomas informerade om Civilförsvarets bakgrund och berättade dessutom om hur det ser ut avseende skyddsrum.

Kriget i Ukraina har fått många svenskar att ställa frågor kring våra skyddsrum. Var finns de, hur fungerar de och vad bör vi tänka på om vi skulle behöva dem? 

Efter föredraget förevisade och berättade Sune Johansson från Civilförsvaret i Nyköping vad som kan vara nödvändigt att ha hemma i bl.a. krisberedskapslåda och mycket annat. Bo Kuhlman och Eva Andersson tackade Tomas Warbergs för ett mycket lärorikt intressant föredrag. Eva Andersson tackade också Sune Eriksson som berättar om Civilförsvarets arbete i Nyköping och att han visar det som är nödvändigt att ha hemma under minst en vecka vid kris. Detta var ett arrangemang i Nyköpings hembygdsförenings regi i samarbete med Stadsvakten,Civilförsvaret i Nyköping och Studieförbundet Vuxenskolan