På berättarlördag dem 18 februari berättade

Gunnar Wolving och Hans Löfgren från tidiga Kalla Kriget med Tunnan, Lansen, Draken och Viggen. Drygt åttio personer kom för att lyssna på deras mycket intressanta berättelser om hur de som unga piloter genomförde uppdrag som spaningsflygare på F 11 som var flygflottilj 1941-1980.

Flottiljen var inriktad på spaningsflyg och flög under sina glansdagar med bland annat svenskkonstruerade  S29C,populärt kallad Tunnan. Åren 1948–1966 kom den att ingå i ( Fjärde flygeskadern E 4). Flottiljens primära uppgift under kalka kriget, att utbilda och organisera åtta spaningsflygdivisioner vilka i krig skulle ingå i landets invasionsförsvar. I fred bestod flottiljen av fyra flygdivisioner, vars fredsuppgifter var bland annat fjärrflygspaning mot, och fotografering av sovjetiska krigsfartyg och militär sjötrafik i  Östersjön .Andra uppgifter var att i inledningen av ett krig spana mot en angripares invasionsförberedelser, att spana mot fientliga överskeppningsföretag för att ge underlag till eget angrepp och försvar mot desamma. Detta var ett arrangemang av Nyköpings hembygdsförening i samarrangemang med Stadsvakten och i samarbete med F11 museum och SV. Eva Andersson tackade för det mycket intressanta föredraget.