Den 11/3 underhöll Bengt Peder Olrog

Lördagen den 11 mars underhölls drygt 100 personer i publiken av Bengt Peder Olrog han sjöng Ulf Peders Olrog sånger ochberättade episoder från sin fars liv. Den 27 februari 1919 föddes Ulf Peder, och just vid nedkomsten befann sig modern i huvudstaden. Uppväxten skedde dock på Helgesta gård utanför Stigtomta och sex år gammal började han sin skolgång vid Bärsta skola.

År 1932 flyttade in till Nyköping. Fadern hade då fått anställning som syssloman vid Nyköpings lasarett och med befattningen följde tjänstebostad. Detta var den västra av de två grindstugorna som än idag finns kvar. Vid den här tiden hade Ulf Peder Olrog börjat på Nyköpings högre allmänna läroverk Under sin tid vid läroverket beskrivs han av skolkamraten Lars Wellander:

Olrog hade tidigt lärt sig spela piano,mandolin och gitarrvar till största delen självlärd. Hans far hade visat honom de enklaste pianoharmonierna, men han spelade huvudsakligen på gehör och hade obefintlig notkunskap. Gitarr antas han ha lärt sig spela genom en gitarrskola i Allers familjejournal.

Vid läroverket bildade han tillsammans med kamraterna Georg ”Frigge” Pettersson, Bertil Rapp, Leif Ericson och Tore Gullstrand orkestern Swinging Boys som repeterade i skolans musiksal. Från denna tid återfinns historier i Olrogs senare visor, till exempel Balladen om Herr Rosenbloms spelemän och genombrottslåten Samling vid pumpen. Orkestern var flitigt anlitad på dansbanorna runt Nyköping fram till avlagde studentexamen

Hösten 1938 flyttade Olrog till Uppsala att studera nordiska språk vid Uppsala universitet

Även om Olrogs studietid till stor del bestod av visdiktande och uppträdanden visade han upp mycket goda studieresultat. Han avlade en filosofie kandidatexamen i nordiska språk , klassiska språk, klassisk fornkunskap samt historia 1942 Därefter avlade han två år senare 1944 filosofisk ämbetsexamen i litteraturhistoria 1944. Slutligen avlade han filosofie licentiatexamen i etnologi 1951 med sin Studier i folkets visor. Efter detta arbetade Olrog som biträdande lärare i folklivsforskning vid Uppsala universitet 1952–1959. Hans licentiatavhandling och andra vetenskapliga undersökningar utgavs 2011 av Svenskt visarkiv under titeln Studier i folkets visor.

Detta var ett arrangemang i Nyköpings hembygdsförenings regi Stadsvakten.

Ordf. Eva Andersson tackade Bengt Olrog för en mycket underhållande eftermiddag