4 mars Från Oljedepå till Resecentrum

berättade Kristina Ajaxon om det omfattande saneringsprojektet ända från 2001 fram till idag.