Sörmlandsleden 50 år

På Berättarlördag den  22 april uppmärksammades Föreningen Sörmlandsledens 50-års jubileum med föredrag av deras ordförande Elisabeth Nilsson samt en informativ bild utställning om föreningen i Nyköpings hembygdsförenings utställningshall i anslutning till Stadsvakten. Elisabeth berättade om det ideella med att sköta och utveckla ca 100 mil natur- och kulturvandringsled. Målsättningen är att ge människor möjlighet till lättillgängliga och unika naturupplevelser. 

Cirka 200 av Föreningen Sörmlandsledens medlemmar arbetar aktivt och ideellt med att hålla leden öppen och i bra skick för att alla ska kunna vandra i vår vackra natur. Trots allt frivilligt arbete har föreningen kostnader för informationsmaterial, kartor, byggnadsmateriel, kansli m m. Föreningen får stöd av markägare och ekonomiskt bidrag från länsstyrelser, kommuner och företag, men det är långt ifrån tillräckligt för att leden ska kunna upprätthållas och bli en tillgång även för kommande generationer.

Kristina Linde Jensen berättade om utställningen.

Detta var ett samarrangemang mellan Nyköpings  hembygdsförening och  Stadsvakten och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.